چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > کتابخانه مرکزی > یکسان‌سازی آدرس دانشگاه 

نحوه درج آدرس سازمانی (Affiliation) نویسندگان در مقالات

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) يكسان‌سازي شده و صحيح این د‌انشگاه جهت درج در انتشارات علمی به شرح ذیل است. طبق سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چنانچه مدرك علمی با Affiliation متفاوت به چاپ برسد، امتیازی برای دانشگاه  ندارد و در نتیجه حمایت مالی برای انتشار آن مدرك نیز صورت نمی‌­گیرد. لذا لازم است این موضوع در انتشارات پژوهشگران جهت کسب امتیاز و دریافت پاداش مورد توچه قرار گیرد.
مضافاً شایان ذکر است که علاوه بر موارد زیر (آدرس دانشگاه، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی) كه الزاماً باید برحسب مورد در آدرس درج ­شوند، می‌­توان نام دانشكده و گروه آموزشی-پژوهشی مرتبط هم در انتشارات ذكر گردد؛ اما موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:‌

۱- از هر نویسنده تنها یك Affiliation (وابستگی به مركز تحقیقات یا دانشگاه خاص) قابل قبول است.
۲- در صورتی كه در ابتدا، نام دپارتمانی از دانشكده و بعد از آن، نام مركز تحقیقات در یك آدرس ذكر شود، به آن مركز تحقیقات هیچ امتیازی تعلق نمی­‌گیرد.
۳- ذكر نام همزمان چند مركز تحقیقات در آدرس یك نویسنده، اگرچه محل فعالیت وی حتی به‌صورت نیمه‌وقت باشد، صحیح نبوده و فقط به مركز تحقیقات اول، امتیاز تعلق می­‌گیرد.
۴- با توجه به موافقت قطعی با تأسیس «پژوهشکده علوم پایه پزشکی» الزامی است که نویسندگان و پدیدآورندگان وابسته به سه مرکز تحقیقات تشکیل‌دهنده این پژوهشکده (شامل «پزشکی ملکولی»، «فیزیولوژی-فارماکولوژی» و «ایمونولوژی بیماری‌های عفونی»)، در افیلیشن خود، نام صحیح و استاندارد پژوهشکده را هم به صورت زیر درج نمایند.
۵- چنانچه یكی از اعضای مركز تحقیقات، Affiliation استاندارد مركز تحقیقات/پژوهشکده مربوطه را ذكر نكند، اگرچه نام دانشگاه را درج كرده باشد، امتیازی به وی تعلق نمی­‌گیرد.

آدرس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

...، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

..., Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات محیط كار:

- مركز تحقیقات محیط كار، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Occupational Environment Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات پزشكی مولكولی:

- مركز تحقیقات پزشكی مولكولی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Molecular Medicine Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات فیزیولوژی-فارماكولوژی:

- مركز تحقیقات فیزیولوژی-فارماكولوژی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Physiology-Pharmacology Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات ایمونولوژی بیماریهای عفونی:

- مركز تحقیقات ایمونولوژی بیماریهای عفونی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Immunology of Infectious Diseases Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت:

- مركز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات سلامت پسته:

- مركز تحقیقات سلامت پسته، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Pistachio Safety Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

آدرس مركز تحقیقات مراقبت سالمندی:

- مركز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

 آدرس مركز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر:

- مركز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Non-Communicable Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

 آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی:

- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

- Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 116
 بازدید امروز : 94
 کل بازدید : 22578
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/1407