چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
صفحه اصلی > کتابخانه مرکزی > کارگاه‌های توانمندسازی  > کارگاه های سال 97 

ردیف

عنوان  کارگاه

تاریخ و زمان برگزاری

مکان

1

  کارگاه آموزشی پیشرفته  نرم افزار Mendely

    تیرماه 1397

8-12

  سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی

2

  کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier  (پایگاه  های Scopus, Science Direct, ClinicalKey)

تیرماه  1397

12-8

  سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

3

  آشنایی با شاخص های علم سنجی

مرداد ماه 1397

از ساعت 8 الی 12

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و     فنآوری

4

آشنایی با سامانه نوپا ویژه کتابداران

شهریور 1397

از ساعت 9 تا 13

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و   فنآوری

5

کارگاه نگارش و ارسال مقاله به مجلات انگلیسی

17 مهرماه 1397

از ساعت 8 تا 13

سایت کامپیوتر

دانشکده دندانپزشکی

6

  کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دستیاران جدید الورود

اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

7

  کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای هیات علمی

اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

8

  کارگاه آموزشی جستجو منابع الکترونیک

 اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

9

  کارگاه کتابدار بالینی

 اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

10

  کارگاه آشنایی با مرورکاکرین

اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

11

   کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی

اعلام می گردد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری

12 کارگاه آموزشی Eprints

دی ماه 1397

8-12

دفتر معاونت تحقیقات و فناوری